PriceRunner Köpskydd

  •   Snabba leveranser (normalt 1-3 arbetsdagar)
  •   Betala med faktura eller kort

Rådjur

Rådjuren lever på lättsmält och energirik föda vilket gör att de riktar in sin kost på framförallt blad, knoppar och örter. Detta gör rådjuren till ett allvarligt skadedjur för alla med trädgård. 

 

Rådjuren är väldigt vanligt förekommande i hela Syd- och Mellansverige och i sin jakt på föda så har de trängt allt längre in i befolkade städer och blir mindre och mindre skygga. Detta skapar stora problem för trädgårdar men även i trafiken. Rådjuren är selektiv i sitt födointag då den föredrar örter, skott och lövträd med högt näringsinnehåll medan den endast i liten utsträckning äter växter med högre halt av fiber som t.ex. gräs. Detta gör att de saker som man verkligen är rädd om i sin trädgård ofta är de mest utsatta för rådjur.

 

Rådjur är det vanligast förekommande hjortdjuret men även det till storleken minsta. Rådjuren har stora ögon, spetsig nos och en lång hals och långsmal kroppsform. Färgen på rådjurspälsen varierar som regel över året, där den sommartid är rödbrun och vintertid gråbrun. Baktill, alltså rådjursbaken, har ett relativt stort område med helt vitpäls vilket ofta avslöjar dem då man ser det vita området tydligt även i sämre ljus. Storleken på rådjuren brukar ligga i spannet på en mankhöjd på 70-75 cm och en längd på 70-75 cm. Ett rådjur av denna storlek brukar väga någonstans mellan 20-30 kg. Vikten på ett rådjur varierar dessutom under året där de uppnår maxvikten under senhöst när de haft gott om tid att äta upp sig av det rika utbudet medan de under den tidiga våren väger som minst då fettreserverna förbrukas under vintern då utbudet till föda är mer begränsat.

 

Rådjurshannen kallas bock och rådjurshonan kallas get och där ungar, under ett år, kallas kid eller killing. Bocken bär horn under den större delen av året vilket är den tydligaste skillnaden mot geten annars är det inte lätt att skilja rådjursbocken och rådjursgeten åt i naturen då de är i ungefär samma storlek där bocken enbart väger något extra kilo. Ett ytterligare men lite mer svårupptäckt kännetecken som gör att man kan skilja på bock och get är att bocken har en hårtofs under buken vid könsorganet. Kiden, rådjursbarnen, växer väldigt snabbt och når redan efter ett år upp i en mankhöjd på upp emot 65 cm och en vikt i intervaller 14-20 kg. Rådjur föds vitfläckiga men redan efter ca en månad så ändrar pälsen färg till en helt enfärgad nyans precis som de vuxna rådjuren.

 

Veta om ett rådjur varit i din trädgård

Det är relativt enkelt att känna igen spår efter rådjur för att se om det är dem som är den skyldiga förövaren i din trädgård. 

 

Spåravtrycken efter klövarna är små, rådjuren är det minsta hjortdjuret, och spetsiga och ca 5-7 cm långa och ca 1 cm breda som mest. Inte sällan så syns även avtryck efter rådjurets två lättklövar som sitter längre upp på foten. När ett rådjur går normalt så är avståndet ungefär en halvmeter mellan avtrycken men vid språng kan de uppgå till flera meter.

 

Rådjursspillningen är avlång och cylindriskt till formen och ca 1-1,5 cm långa och ser nästan ut som små bönor. Spillningen avges i form av små högar med dessa ”bönor” och en fullvuxen rådjursbock eller get lägger ca 20 st. sådana högar under ett dygn. För att se om spillningen är färsk eller legat där ett tag så kan man framförallt se på färgen. Färsk rådjursspillningen är nästan helt svart i färgen men när den får ligga så bleknar den och antar en brun nyans.

 

Då rådjuren saknar framtänder i överkäken så sliter den av vegetation snarare än att bita. Så ser du slitspår snarare än rena bitspår så kan du vara rätt säker på att det är ett rådjur som varit framme. I överkäken finner du istället kindtänder längre in i munnen och för underkäken så har rådjuren såväl framtänder, hörntänder och kindtänder. 

 

Rådjuren är som regel tysta djur men de två vanligaste lätena från rådjur är kontaktlätet och varningslätet. Kontaktlätet påminner mycket om fågelläten och låter som en kort vissling. Detta används framförallt när geten eller kivet vill få uppmärksamhet. Varningslätet används framförallt när rådjuren inte har full kontroll på situationen och uppmärksammat ljud eller dofter som de inte vet var de kommer ifrån. 

 

 

Lär känna rådjur för att bli av med dem

Rådjuren har har välutvecklade sinnen och extremt känsligt lukt, hörsel och smaksinne. Ett rådjurs hörsel är vass och med dess vridbara öron så är de väldigt bra på att inte bara uppfatta ljud utan även lägesbestämma riktningen på även väldigt svaga ljud. Då rådjuren är beroende av näringsrik föda som kvistar, blad och skott så har de utvecklat ett mycket bra smaksinne. Rådjurens luktsinne är något som de framförallt  använder i samspelet med andra rådjur. Rådjuren har ett stort antal körtlar som avger ett doftsekret och t.ex. i samband med brunst kan man se rådjursbockarna gnida sina horn och panna, där de har doftkörtlar, mot träd för att visa andra bockar att detta är ett reserverat revir och att de ska hålla sig borta. Ett annat sätt som bockarna använder sig av för att märka sitt revir är att skrapa upp små gropar med klövarna för att på så sätt ringa in sitt revir med de körtlarna som sitter på klövarna.

 

Om lukt, smak och hörsel är välutvecklad hos rådjuren så kan man inte säga detsamma om synen vilken är relativt svag gentemot de andra sinnena. Dess näthinna innehåller väldigt få tappar vilket gör att färgseendet är mycket begränsat men rent svartvitt så har rådjuren ändå en helt godkänd förmåga att uppfatta även mindre detaljer i omgivningen. 

 

För att avskräcka och skrämma rådjur för att skydda sin trädgård och tomt så finns det flera olika knep som utnyttjar rådjurens starka sinnen som t.ex. att använda sig av olika rådjursmedel som ger starka dofter (t.ex. Trico Garden eller vargurin, rävurin, rådjursskrämma, revira).

Produkter

Handla

Information